Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x

KORONAWIRUS

Nowe zasady organizowania i prowadzania szkoleń w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV2

08.05.2020

Szanowni Państwo,

 

ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo, w związku z aktualną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej przez koronowirusa SARS-CoV2, wprowadziliśmy nowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń. Szczegóły poniżej.

 

!!! Szanujmy nawzajem swoje zdrowie !!!

#nieklaminstruktora, #koronawirus, #sars, #koronacizglowyniespadnie

 

Zasady ogólne dotyczące szkolenia.

 

1. Osoba przystępująca do szkolenia powinna zgłosić się na szkolenie w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę i rękawiczki.

2. Osoba przed przystąpieniem do szkolenia ma obowiązek wypełnić oraz podpisać „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz „Wniosek/Oświadczenie osoby przystępującej do szkolenia” (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego). Zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do szkolenia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze (w tym Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszowo) w przypadku oceny, iż udział osoby szkolonej może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka może odmówić szkolenia takiej osoby. Opłata za szkolenie podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

3. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby, osoba zapisana na szkolenie ma prawo do zmiany terminu szkolenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia szkolenia bez konsekwencji utraty opłaty za szkolenie.

4. W przypadku stwierdzenia u przybyłej osoby gorączki, kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze może odmówić dopuszczenia jej do szkolenia bez konsekwencji utraty wniesionej opłaty.

5. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zaleca się przesyłać e-mailowo. Kontakt osobisty z pracownikami WORD/ODTJ jest możliwy tylko w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

6. Wstęp na teren WORD/ODTJ mają jedynie osoby zapisane na bieżący termin szkolenia lub wyjątkowo załatwiające sprawę zapisu na szkolenie. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie WORD/ODTJ osób towarzyszących osobom szkolonym, za wyjątkiem sytuacji udziału w szkoleniu tłumacza, o ile zostało to wcześniej uzgodnione. Dopuszcza się również obecność opiekunów osób niepełnosprawnych.

7. Osoby oczekujące na rozpoczęcie i uczestniczące w szkoleniu powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.

Załączniki

Jak nas znaleźć?


Wyświetl większą mapę